راه عشق است ، اگر همسفری ! ، بسم الله ![ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
برای خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
داغ عشق[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
زخم های نشمرده همسرشهید[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
آی شهدا ترانه دفاع مقدس[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
فرشته آسمونی ترانه ای از زبان دختر شهید به مادرش[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
خلیج ابی و عاشق فارس[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
مرد اسمانی تقدیم به امام خمینی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
شوق پرواز[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
آیه آیه سلام بر کوثر[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
نیایش باران[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
بسم رب الحسین[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
راه عشق است ، اگر همسفری ! ، بسم الله ![ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]