یه نخ سیگار کافی بود[ تعداد کلیک : ۷۶۶ ]
بابا شغلش نگهبانی ِ دریاست[ تعداد کلیک : ۷۱۸ ]
بوی جدایی میده این دستا[ تعداد کلیک : ۷۰۷ ]
توو موج ِ موهای تو گم می شم[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]