یه نخ سیگار کافی بود[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
بابا شغلش نگهبانی ِ دریاست[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
بوی جدایی میده این دستا[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
توو موج ِ موهای تو گم می شم[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]