پتوی کهنه را کنار می زنی[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
تا عمق 700متری و[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
هیچکس از قطار پیاده نشد[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
پشت نقاب های سفالی جورواجور[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
پایی برای رفتن نمانده و[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
لابه لای کتاب هایم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
پاهای کوچکت را بردار و[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]