سرد است[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
می‌پرسم: «ما چند نفر بودیم؟»[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
بعد از تو[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
فرمانده![ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
مانده‌ایم[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
حالا که فراموشم کرده‌ای[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
در نه و سی دقیقه دوستت دارم[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
دیگر تو را به یاد نمی‌آورم[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
روزی نَفَس جنگ خواهد گرفت[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
اگر دوستم داشته باشی[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
می‌آیی و چه زود...[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
اتوبوسی که[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]