سرد است[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
می‌پرسم: «ما چند نفر بودیم؟»[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
بعد از تو[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
فرمانده![ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
مانده‌ایم[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
حالا که فراموشم کرده‌ای[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
در نه و سی دقیقه دوستت دارم[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
دیگر تو را به یاد نمی‌آورم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
روزی نَفَس جنگ خواهد گرفت[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
اگر دوستم داشته باشی[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
می‌آیی و چه زود...[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
اتوبوسی که[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]